2671 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Ørjan Sundvik

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 12.03.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Rapp rottefelle

Åte/agn: