2647 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Stig Stensen

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 08.03.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: