2641 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Sigvart Hals

Grend: Berglia / Blåfjella

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 11.03.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: