image-2-e1457531677849

2617 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Arve Åness

Grend: Sandøla

Stedsnavn: Tissvatne

Antall: 1

Fellingsdato: 09.03.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: Elgkjøtt/ honning