2587 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Jon Ove Lundemo

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn: linnesseteren

Antall: 1

Fellingsdato: 10.01.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Syning

Åte/agn: fisk