2553 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Svein Eggen

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 12.02.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: