2497 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Morten Skåle

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 12.02.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Rapp rottefelle

Åte/agn: