2457 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Åshild Storaunet

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 07.02.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: