2427 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Vegard Devik

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 24.01.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: