2417 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Rolf Storaunet

Grend: Sandøla

Stedsnavn: Skjelbred

Antall: 1

Fellingsdato: 29.01.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: Orrfugl rester