2411 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Lars Johan Skogmo

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 29.01.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: