2390 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Gunn Sundvik

Grend: Berglia / Blåfjella

Stedsnavn: Gjertsåsen

Antall: 1

Fellingsdato: 26.01.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: belisle 160

Åte/agn: Honning, løk, eple, rype