2325 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Peder Norvald Lundemo

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn: linneseth

Antall: 1

Fellingsdato: 07.01.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: