image5-e1454340920696

2193 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Arve Åness

Grend: Sandøla

Stedsnavn: Tissvatnet

Antall: 1

Fellingsdato: 10.12.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: Hare og meisbolle/anisolje