2134 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Leen T'Syen

Grend: Sandøla

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 27.11.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: slagfelle

Åte/agn: mus og hare