2133 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Jan Reidar Holand

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 27.11.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 120

Åte/agn: Honning/ elgkjøtt