2109 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: Djupvatnet

Antall: 1

Fellingsdato: 17.11.15

Jaktform: Jakt med hund

Fangstredskap:

Åte/agn: