2106 – Kråke

Sesong: 2015/2016

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 2

Fellingsdato: 10.11.15

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: