1273 – Mår

Sesong: 2014/2015

Jeger: Gunn Sundvik

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 19.12.14

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: