1241 – Mår

Sesong: 2014/2015

Jeger: Stein Erik Granli

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 25.01.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: