1187 – Mår

Sesong: 2014/2015

Jeger: Bo Sundvik

Grend: Regnen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 04.11.14

Jaktform: Fangst

Fangstredskap:

Åte/agn: Unøyaktig dato, felt og registrert høst 2014.