1182 – Mår

Sesong: 2014/2015

Jeger: Kjell Gjertsås

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 09.02.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: