1156 – Kråke

Sesong: 2014/2015

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: Nesset

Antall: 33

Fellingsdato: 10.10.14

Jaktform: Fangst

Fangstredskap: Burfelle

Åte/agn: 33 stk Kråker i innmeldingen. samlet fangst høst 2014