1143 – Kråke

Sesong: 2014/2015

Jeger: Jan B Totsås

Grend: Sandøla

Stedsnavn:

Antall: 17

Fellingsdato: 10.10.14

Jaktform: Jakt samlet høst 2014

Fangstredskap:

Åte/agn: 17 stk kråker i innmeldingen