1103 – Mår

Sesong: 2014/2015

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: Nesset

Antall: 1

Fellingsdato: 03.11.14

Jaktform: Jakt med hund

Fangstredskap:

Åte/agn: