10229 – Kråke

Sesong: 2023/2024

Jeger: Arne Otto Sandmo

Grend: Sandøla

Stedsnavn: Fjelly

Antall: 1

Fellingsdato: 14.03.24

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: Slakteavfall elg, Hundepellets