10178 – Røyskatt

Sesong: 2023/2024

Jeger: Arve Nordbakk

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn: Eide

Antall: 1

Fellingsdato: 25.11.23

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 160

Åte/agn: Slakteavfall