10177 – Kråke

Sesong: 2023/2024

Jeger: Arve Nordbakk

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn: Skåle

Antall: 1

Fellingsdato: 29.09.23

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: Slakteavfall