10142 – Røyskatt

Sesong: 2023/2024

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: Nesset

Antall: 1

Fellingsdato: 10.12.23

Jaktform: Smygjakt

Fangstredskap:

Åte/agn: