10122 – Mår

Sesong: 2023/2024

Jeger: Mary Lyngstad-Totland

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 27.11.23

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: