10065 – Kråke

Sesong: 2023/2024

Jeger: Toralf Aspnes

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn: Aspneset

Antall: 1

Fellingsdato: 09.10.23

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: Slakteavfall elg