lag-3-og-8-1

Vellykket førjulsjakt

Årets førjulsjakt ble gjennomført under flotte forhold i helga, tross mangel på sporsnø i de fleste områder. 66 jegere deltok under jakta, fordelt på 8 jaktlag fra Tunnsjøen i nord til Inderdalen i sør. Alle lagene var oppsatt med 1-2 støvere, og de fleste hadde tilgang til hihund/terrier. Til sammen 6 rever ble skutt i løpet av helga, fordelt på 3 i Sørli og 3 i Nordli.

Særlig gledelig var det at hele 14 førstegangsjegere deltok (født mellom 2006 – 2008), og at 2 av disse fikk skutt sin første rev.

Jegermiddagen foregikk på Sørgården på lørdagskvelden, der alle jaktlagene var oppe og skildret dagens jakt. Lierne Jeger og Fisk, L. Johansen, Hundepeil.no og JaktiLierne hadde sponset en del premier til utdeling/trekking. JaktiLierne takker alle jaktledere og hundeførere for god gjennomføring av jakta, og ønsker velkommen tilbake samme helg neste år.