rdrev-i-fjellet

Premiekveld for sesongen 2017/2018 utsettes til høsten

JaktiLierne planlegger å markere sesongavslutning og gjennomføre årets premieutdeling den 7. september, i forbindelse en film- og bildekveld med Børre Aasbø.

Børre har over flere år produsert og samlet et unikt bilde- og filmmateriale fra fjella i Lierne. I hele mai måned i år har han levd i område Arvaslia – Tjønndalen – Blåfjella, og gjort opptak av landskap, dyr og fugler, som grunnlag for fremtidige TV-produksjoner. Noe av dette materialet har han nå lyst til å presentere for Libyggen.

Mer informasjon kommer etter ferien, men sett av fredag 7. september allerede nå.

PS! Utbetalinger av skuddpremier vil likevel bli gjennomført nå i juni måned.