smrovviltseminar-2017-1

Rapport fra smårovviltseminar i Lierne

7.-8 juni 2017 arrangerte JaktiLierne smårovviltseminar på Sørgården i Lierne, i samarbeid med forvaltningsknutepunktet Naturporten. Formålet var å samle ulike ressurspersoner med faglig bakgrunn og interesse for smårovviltforvaltning for å diskutere en mer aktiv og fremtidsrettet forvaltning. Seminaret samlet deltakere med bred og ulik bakgrunn, blant annet fra nasjonale forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, grunneiere og lokale og regionale forvaltningsorgan.

JaktiLierne har oppsummert hele seminaret i en egen rapport:

Oppsummering smårovviltseminaret i Lierne 2017

…og alle foredragene kan lastes ned her:

Høgskolen i Innlandet ved Morten Odden

JaktiLierne ved Nils Vidar Bratlandsmo

JaktiVærnesregionen ved Ivar Rimul

Nord Universitet ved Pål F. Moa

Norges Jeger og fiskeforbund ved Webjørn Svendsen

Norsk Institutt for Naturforskning ved Erlend Nilsen

Norsk Institutt for naturforskrning ved Lars Rød Eriksen