dsc_2079

Tømming av frysecontainer

Som i fjor skal frysecontaineren i Nordli tømmes for rengjøring og slås av for sommeren. Det er fortsatt en del åte igjen, så det er mulighet for å hente ut mer for den som måtte ønske det.

Har du frysemulighet kan det være lurt å sikre seg noe åte nå og lagre over sommeren for tidlig oppstart/ innfòring til neste sesong.

Det er hovedsaklig sekker med slakteavfall fra elg og firkantede åteblokker med kjøttavskjær, men det finnes også fiskeavfall egnet for mink.

Ønsker du hente ut åte, tar du kontakt med Arve Åness innen 20. april på telefon 90067949.

Åte fra Jaktilierne blir først tilgjengelig igjen rundt elgjaktstart 25. september.