imag1979

Lavere antall felte rev

I perioden 15. juli til 25. januar ble det i de foregående sesonger felt:

Sesong Antall rev (15.07-25.01)
2014/2015 61 rever
2015/2016 96 rever
2016/2017 18 rever

Som vi ser ovenfor er fellingstallene på rev betydelig lavere denne sesongen sammenlignet med samme periode i de to foregående sesongene.  Det er trolig en kombinasjon av ulike grunner for dette.

Smågnagerbestanden var på bunn våren 2016, men var i vekst igjen utover sensommeren og høsten. Dårlig mattilgang i vinter og vår kan ha medført dårlige ynglevilkår hos reven, med mindre kull som resultat.

IMG_5177

Økning i smågnagerbestanden utover høsten og vinteren har gitt reven rikelig med mat i skogen, noe som kanskje gjør åtene mindre interessante. I tillegg har det vært svært vekslende til dels ugunstige føreforhold for jakt med hund.

DSC_7342

Inntrykket rundt om har vært at det er mindre revespor å se denne sesongen sammenlignet med tidligere år, dette gir forhåpentligvis sportakseringen et svar på. Første sporingsrunde er i år noe forsinket grunnet dårlig vær og sporingsforhold.

Det blir spennende å se fellingsresultatet for siste del av sesongen. De to siste månedene er erfaringsmessig en god periode i revejakta.