dsc_0745

Offentlige åtebuer for revejakt

JaktiLierne ser på muligheten for å få etablert èn eller flere «offentlige» åteplasser/åtebuer for revejakt i bygda, og er derfor på leiting etter egnet sted og egnet husrom/åtebu. Ikke alle har mulighet for åtejakt hjemmefra, samtidig som enkelte jegere ønsker å kunne drive åtejakt på flere steder i løpet av sesongen. Tilbudet skal været åpent for alle og du må reservere åtebua før bruk.

DSC_9045

Det kan være aktuelt å lage nye, enkle buer, men like gjerne å bruke eksisterende bygg (fjøs, garasje,brakke etc) som er tilgjengelig og ligger gunstig plassert med tanke på jakta. JaktiLierne-prosjektet har noe ressurser til å koste bygging/ombygging, samt nødvendig utrustning for åtebua (lys, varsler, varme osv). Prosjektet vil også administrere lånet/bruken av bua.

IMG_1274

DSC_0061

For å ha mulighet til å realisere tiltaket er vi avhengig av et godt samarbeid med grunneiere som synes dette er nyttig og interessant.

Vi ønsker derfor kontakt med grunneiere som tror de kan ha egnet plass og/eller bygning som de vil stille til disposisjon for prosjektet. Vi ønsker også innspill fra jegere, på områder som anses som aktuelle og hvor det kanskje er lite jakttrykk fra før.

Ta i så fall kontakt med Arve Åness (tlf. 900 67949) så får du også mer informasjon om hva det innebærer.