container

Utdeling av åte fra frysecontainere.

container

Takket være stor innsats fra elgjegere og grendekontakter, er begge frysecontainerne (Nordli og Sørli) nå fulle av prima åte, til bruk både i feller, kråkebur og på åteplasser for rev. Det finnes 40. kg. sekker med innvoller fra elg som ble skutt i høst, 20. kg. blokker med avskjær av rein og elg, og diverse fisk som særlig er egnet for mink- og mårfeller.

Det er viktig å mate på jevnt utover vinteren. Ta kontakt med en av grendekontaktene når du har behov for åte, så får du tilgang til gratis åte hele vinteren.