dsc_6209

Rev på elgposten?

En gang i blant hender det at elgjegeren får rev på post. Jaktilierne.no oppfordrer til å felle rev når sjansen byr seg.

Det er naturlig nok ulike oppfatninger rundt om i det enkelte jaktlag på om det har noe å si for utfallet av elgjakta med en rev felt i løpet av drevet. Men det som kanskje ofte er tilfellet, er at rev som kunne vært felt på elgposten i mange tilfeller slippes forbi. Dette gjerne på grunn av at det ikke er klarert på forhånd i jaktlaget om det er OK å felle rev på post.

Jaktilierne.no oppfordrer derfor jaktlagene til å klarere innad hvordan de stiller seg til å felle rev på post. Så er det samtidig gunstig å klarere med hundefører (løshund) om han/ hun ønsker at det kan felles rev for hunden eller ikke.

Har man diskutert dette i forkant av jakten er det straks enklere for postjegeren å vite hvordan man forholder seg til en evt. rev som dukker opp på posten. Det er i alle fall liten tvil om at elgjegerne har unike muligheter til å påtreffe rev med et stort antall jegertimer spredt over hele kommunen.

Rev felt under elgjakt

PS: Reven på bildet ble felt av hundefører i starten på et elgdrev i Holdeslia. Rundt 15 minutter senere ble det også felt to elger på to poster litt lenger inn i terrenget 😉