dsc_7943

Innmelding av felt vilt – Klar til bruk

Etter en noe lang utviklingsprosess, er registreringsfunksjonen for felt vilt er endelig klar til bruk på Jaktilierne.no. I påvente av innmeldingsfunksjonen har de fleste jegere i løpet av sesongen 2014/2015 fått registrert sin fangst/felling hos grendekontakt.

For at vi skal få lagt inn disse fellingene i fellingsbørsen, må den enkelte jeger registrere seg som bruker på Jaktilierne.no. Vi vil da legge inn tilhørende felt vilt på den enkelte bruker.

Registeringsskjema for oppretting av bruker finner du ved å følge denne linken. Husk å få med alle opplysninger, slik at vi slipper å etterspørre disse.

Har du vilt som enda ikke er registrert?

Jaktsesongen avsluttes 15. april. Har du felt vilt fra inneværende sesong som du ikke har fått registrert enda, skal du forhåndsregistrere disse på jaktilierne.no før dokumentasjon hos grendekontakt. Notèr ID-nummer for innmeldingen, og ta dette med sammen med tilhørende vilt til dokumentasjon. Først etter dokumentasjon hos grendekontakt vil registreringen bli godkjent i systemet og medregnes i fellingsbørsen.