ÅRSRAPPORT 2016_FoU-delen av JiL-prosjektet_NVB+ (2)