9284 – Røyskatt

Sesong: 2022/2023

Jeger: Pål Holand

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 26.02.23

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: