9256 – Mår

Sesong: 2022/2023

Jeger: Ove Sandvik

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 02.02.23

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: