9168 – Røyskatt

Sesong: 2022/2023

Jeger: Stig Stensen

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 19.12.22

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: