9162 – Røyskatt

Sesong: 2022/2023

Jeger: Arve Nordbakk

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn: Eidessetern

Antall: 1

Fellingsdato: 12.12.22

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Syning

Åte/agn: Slakteavfall