9050 – Røyskatt

Sesong: 2022/2023

Jeger: Ottar Lyngstad

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn: nordsand

Antall: 1

Fellingsdato: 18.10.22

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 120

Åte/agn: kjøtt.