9031 – Kråke

Sesong: 2022/2023

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn: Leirbakken

Antall: 1

Fellingsdato: 05.09.22

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: slakteavfall elg