8243 – Kråke

Sesong: 2021/2022

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 3

Fellingsdato: 30.03.22

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: