8181 – Røyskatt

Sesong: 2021/2022

Jeger: Jørgen Bergli

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 14.02.22

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: Hare