8107 – Mår

Sesong: 2021/2022

Jeger: Sigvart Hals

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 11.11.21

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: